Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind