Sotsiaalserehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Teenuse nimetus

Teenuse kood

Teenuse hind eurodes ühe tunni kohta

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine

1001

64.94

Füsioterapeudi individuaalteenus

2001

26.94

Füsioterapeudi grupiteenus

2002

9.57

Tegevusterapeudi individuaalteenus

2003

27.06

Tegevusterapeudi grupiteenus

2016

10.12

Loovterapeudi individuaalteenus

2019

26.45

Loovterapeudi grupiteenus

2021

8.79

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

2004

24.71

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

2006

8.82

Eripedagoogi individuaalteenus

2007

26.18

Eripedagoogi grupiteenus

2009

9.30

Psühholoogi individuaalteenus

2010

26.97

Psühholoogi grupiteenus

2012

9.63

Logopeedi individuaalteenus

2013

27.31

Logopeedi grupiteenus

2015

9.72

Kogemusnõustaja individuaalteenus

2022

18.83

Kogemusnõustaja grupiteenus

2024

6.93

Õe individuaalteenus

2025

25.71

Õe grupiteenus

2027

9.13

Arsti individuaalteenus

2028

38.15

Uuendatud 01.01.2020