Tööalaserehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Muudetud 01.05.2019
Teenuse nimetus

Individuaalteenus 
 

Grupiteenus

Füüsioterapeudi teenus

45 EUR/tund 

20 EUR/tund 

Eripedagoogi teenus

45 EUR/tund 

22 EUR/tund 

Tegevusterapeudi teenus

45 EUR/tund

22 EUR/tund 

Logopeedi teenus

45 EUR/tund

22 EUR/tund 

Psühholoogi teenus

50 EUR/tund 

25 EUR/tund

Sotsiaaltöötaja teenus

45 EUR/tund 

22 EUR/tund

Kogemusnõustaja teenus

45 EUR/tund 

22 EUR/tund 

Loovterapeudi teenus

48 EUR/tund

24 EUR/tund

Meditsiiniõe teenus

40 EUR/tund

22 EUR/tund 

Psühhiaatri teenus

60 EUR/tund 

30 EUR/tund