• Administraator: Keldrimäe - 56907779, Kase - 54555443, Kadaka - 56966998, ABA - 55602290, Juhataja: 56681138
  • lootus.onnele@gmail.com
  • E-R: 10:00 to 20:00/kokkulepel

  

Eripedagoogi teenus

Teenuste sisu: Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum).

Orienteerumis- ja liikumisõpetus, punktkirja õpetamine, meelepuudega isikutele igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul.

Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine. 

Eripedagoogi põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata erivajadusega lapse arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Eripedagoog annab parandusõppe tunde, osutab logopeedilist abi ning nõustab lapsevanemaid erivajaduste asjus.

 

 

Oleme avatud

Kase keskus: Esmaspäev-Reede

(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Keldrimäe keskus: Esmaspäev-Laupäev

(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Kadaka keskus: Esmaspäev-Reede

(08.00-16.00)/või vastavalt vajadusele