Eripedagoogi teenus

Eripedagoogi teenused meie sotsiaalses rehabilitatsioonikeskuses on suunatud nii lastele kui täiskasvanutele, kes vajavad erilist toetust ja juhendamist oma õpitegevustes ja arengus. Teenuste eesmärk on arendada ja toetada klientide kognitiivseid, kommunikatsiooni-, sotsiaalseid, õpi- ja muid oskusi, kasutades selleks eripedagoogilisi võtteid.

Teenuste hulka kuuluvad:

1. Hindamine: Eripedagoog hindab klientide hariduslikku ja arengulist taset, et mõista nende tugevusi ja nõrkusi ning kujundada individuaalsed õppekavad ja -strateegiad.

2. Individuaalne õppekava: Koostatakse individuaalsed õppekavad, mis vastavad iga kliendi hariduslikele vajadustele ja eesmärkidele, arvestades nende võimeid ja eripärasid.

3. Õppemeetodite arendamine: Eripedagoog loob ja rakendab erinevaid õppemeetodeid ja -strateegiaid, et toetada klientide õppimist ja arengut.

4. Käitumise juhtimine: Abistamine käitumisprobleemidega, sh konfliktide lahendamise ja enesekontrolli õpetamine.

5. Koostöö teiste spetsialistidega: Eripedagoog teeb koostööd teiste spetsialistidega, nagu psühholoogid, logopeedid ja tegevusterapeudid, tagamaks klientidele tervikliku toe.

6. Orienteerumis- ja liikumisõpetus: Eriti oluline meelepuudega isikutele, samuti punktkirja õpetamine ja igapäevatoimingute juhendamine.

7. Lähivõrgustiku nõustamine: Eripedagoog nõustab ja koolitab klientide lähivõrgustikku, sealhulgas pereliikmeid ja hooldajaid, et tagada tõhusam toetus klientide igapäevaelus ja arengus.

Eripedagoogi teenus sotsiaalses rehabilitatsioonikeskuses on kohandatud vastavalt iga kliendi vajadustele, et aidata neil saavutada oma potentsiaali ja edukalt toime tulla haridus- ja töömaailmas. Teenuste sisu ja ulatus on paindlikud, võimaldades kohandada lähenemist iga kliendi unikaalsete vajaduste ja eesmärkide järgi.

Oleme avatud

Kase keskus: Esmaspäev-Reede
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Keldrimäe keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Kadaka keskus: Esmaspäev-Reede
(08.00-16.00)/ainult Kadaka kooli õpilastele

Tondi keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Võtke meiega ühendust:


lootus.onnele@gmail.com
info@lapssi.eu
Lapssi OÜ
Reg.nr: 12876200
Tegevusluba: SRT000187

Jälgi meid Facebookis