Taotluste menetlemise kord.

Käesoleva korra eesmärk on kirjeldada Rehabilitatsioonikeskuse "Lootus Õnnele" (edaspidi nimetatud kui Keskus) taotluste menetlemise protseduuri. Keskuse tegevus põhineb seadusandlusel, juhatuse otsustel ja keskuse sisemistel juhistel ning keskendub sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamisele.

Taotluste Menetlemine:

- Keskuse sotsiaaltöötajad/administraatorid viivad 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saabumisest Keskusesse läbi taotluse tehnilise kontrolli. Kontrollimisel veendutakse, et taotluses nõutud väljad on täidetud ja vajalikud dokumendid on esitatud.

Puuduste Käsitlemine:

- Kui taotlusdokumentatsioonis tuvastatakse puudusi, teavitatakse sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale ühekordselt 2 tööpäeva.

- Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, võib Keskus jätta taotluse läbi vaatamata.

Rehabilitatsiooniplaani Koostamine:

- Hiljemalt 15 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega võtavad Keskuse sotsiaaltöötajad/administraatorid ühendust taotlejaga, et alustada individuaalse rehabilitatsiooniplaani koostamist.

- Rehabilitatsiooniplaani koostamine hõlmab kliendi vajaduste ja eesmärkide analüüsimist ning sobivate teenuste valimist.

Keskus järgib kõiki asjakohaseid seadusandlikke ja sisemisi regulatsioone, et tagada õiglane ja läbipaistev taotluste menetlemise protsess.

Käesolev kord on viimati uuendatud 05.01.2024.

Oleme avatud

Kase keskus: Esmaspäev-Reede
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Keldrimäe keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Kadaka keskus: Esmaspäev-Reede
(08.00-16.00)/ainult Kadaka kooli õpilastele

Tondi keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Võtke meiega ühendust:


lootus.onnele@gmail.com
info@lapssi.eu
Lapssi OÜ
Reg.nr: 12876200
Tegevusluba: SRT000187

Jälgi meid Facebookis